SOUTĚŽ

Rallye HAMRY - proč vlastně

    Proč vlastně vznikla soutěž Rallye HAMRY? Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět. Nicméně odpověď by mohla znít: Protože si parta hasičů z ÚO Prostějov řekla, že se odborná příprava jednotek SDH musí podávat mnohem zábavnější formou než doposud. Dobrá věc se podařila a Rallye HAMRY nabírá na své jedinečnosti každým novým ročníkem.

Rallye HAMRY 2013, včetně ročníků starších

    Soutěž již tradičně obsahuje několik navozených situací, se kterými se jednotky mohou v běžné činnosti setkat. Vždy se snažíme obsáhnout základní činnosti jednotek, to jest ochranu života a zdraví občanů, zvířat a majetku před požáry, včetně poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Každý ročník je svým způsobem specifický, mění se počet tratí, složení, charakteristika úkolů, ale i místo a čas jejich plnění. Vždy můžete v naší soutěži počítat s tím, že některé úkoly se řeší za denního světla a některé v noci. Soutěž se pohybuje v časovém rozmezí 18 - 24 hodin, a proto je náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Více informací o již proběhlém ročníku 2011 hledejte na úvodní straně.