!!! RALLYE HAMRY 2018 !!!

Rallye HAMRY 2018

     V sobotu 19. května se v okolí Plumlova uskuteční již 15. ročník soutěže Rallye Hamry. Soutěž pořádá Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje.  Jedná se o soutěž pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. Pořadatelé se snaží hasiče přivést do situací, které je mohou potkat u reálných zásahů. Soutěž je netradiční formou odborné přípravy. Rozhodčí hodnotí činnost jednotky s pohledu velení, BOZP, taktiky a techniky zásahu. Soutěžící se pohybují po stanovené trati a plní jednotlivé úkoly připomínající reálné zásahy. Soutěž nabízí velitelům jednotek možnost porovnání úrovně jejich připravenosti.

                Počet soutěžících družstev je z kapacitních důvodů omezen, přihlášky je možné zasílat do 4. května 2018. Nyní už se podívejte na aktuální propozice.

 

Vítěz 2017 - JSDH Plumlov

    Rallye Hamry 2017 je úspěšně za námi. Vítězem letošního ročníku se stala opět jednotka z Plumlova, tedy už potřetí za sebou. Druhé místo získala opět po roce jednotka z Prostějov - Vrahovic a na třetím místě se umístila jednotka z Nové Hradečané. Celkově soutěžilo 8 družstev a bylo připraveno 8 úkolů. 

    XIV. ročník se nesl v duchu krásného počasí. Jednotky, tedy zvláště u fyzicky náročných úkolů, dostaly patřičně zabrat. V letošním ročníku používaly jednotky opět výbavu především ze svých vozidel. Na trati se pohybovaly vlastními automobily. Pořadatelé si na letošní ročník opět připravili velmi zajímavé úkoly a i tento ročník potvrdil, že v RALLYE HAMRY jde skutečně o netradiční odbornou přípravu, a tudíž naše heslo je bezezbytku naplněno. Tento ročník navíc doplnili studenti střední zdravotnické školy, kteří se díky svým učitelkám postarali o velmi kvalitní maskování. Všem určitě děkujeme za podporu a těšíme se na další shledání. Kompletní výsledkovou listinu naleznete zde. Pár prvotních fotografií naleznete zde.

POPIS ÚKOLŮ:

1. úkol: Požár nízké budovy - simulovaný požár ve Flashover kontejneru

2. úkol: Povodeň - výstavba povodňových hrází

3. úkol: Záchrana osob a zvířat - záchrana dřevorubce z nepřístupného terénu

4. úkol: Technická pomoc - práce s motorovou pilou v korytu potoka

5. úkol: Dopravní nehoda - DN dvou osobních automobilů s větším počtem zraněných

6. úkol: Dopravní nehoda - DN se zaklíněnou cyklistkou pod traktorem

7. úkol: Záchrana osob a zvířat - záchrana myslivce z posedu

8. úkol: Záchrana tonoucích osob - práce se člunem na vodě

 

    Případné další informace přineseme v následujících dnech na našem webu.